Biblioteka psychologa

Brannon Linda

PSYCHOLOGIA RODZAJU

ISBN 83-87957-63-1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, 608 stron, format B5, oprawa twarda.

 

Zagadnienie płci i rodzaju dotyczy każdego z nas i trudno znaleźć osobę, która nie miałaby wrażenia, jacy są, a tym bardziej jacy powinni być przedstawiciele obu płc. Nasza wiedza na ten temat pozostaje jednak pod silnym wpływem kultury masowej i osobistych doświadczeń, jako taka nie jest obiektywna. Z tego powodu ważne jest dokonanie krytycznego przeglądu wyników badań, odkryć i interpretacji na tym obszarze.

Oto pierwszy podręcznik w języku polskim wprowadzający nas w interdyscyplinarną dyscyplinę, jaką jest “rodzaj". Autorka uwzględnia perspektywę obu płci i konsekwentnie prowadzi nas przez aspekty funkcjonowania człowieka, będące pod szczególnym wpływem rodzaju: emocje, związki, seksualność, edukację oraz pracę i karierę. Z wyprawy tej wracamy wzbogaceni o nowe punkty widzenia, zaś bogaty indeks nazwisk i obszerna bibliografia z pewnością pomogą nam w dalszych poszukiwaniach.

Recenzja nadesłana przez Rumburrack: “Osobiście miałem możliwość zajrzenia do orginalnej pracy w języku angielskim i ze zdumieniem stwierdziłem, że przekład na polski jest silnie zafałszowany feminizmem. W orginale książka ta nie ma aż tak jednoznacznego charakteru - że na kobiety SPADA odpowiedzialność, że MUSZĄ robić coś a coś innego NIE MOGĄ już robić, że żyć MUSZĄ tak a tak - w orginale autorka w ogóle nie używa takich zwrotów! Poza tym, tłumaczenie gender jako "rodzaj" jest dla mnie wyrazem ignorancji i złamaniem ustawy o ochronie języka polskiego. To że na słowo "płeć" język angielski ma dwa terminy nie znaczy, że musimy tworzyć sztuczne rozróżnienia w naszym języku. Dla nie wtajemniczonych wyjaśniam: Sex po angielsku oprócz płci oznacza też seks i niektórym się to niepodoba (i słusznie). W języku polskim słowo płeć nie ma już takiego znaczenia. Mówiąc o różnicach płciowych dobrze rozumiemy to o czym mówimy, lecz gdy mówimy o różnicach rodzajowych przede wszystkim myślimy o tym, że ktoś jest lepszy a inny gorszy, myślimy o rasie, przynależności etnicznej i zastanawiamy się czy nie chodzi tu o formę rasizmu...”

 Cena: 79,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 Cena dla członków KKP: 67,15 PLN

 

Frankel Lois P.
KOBIETA I DEPRESJA. Jak dotrzeć do swojej wewnetrznej siły.

Przekład: Małgorzata Trzebiatowska, ISBN 83-87957-87-9, 128 stron, oprawa miękka, format A5

 

Dr Frankel zachęca kobiety, by zaufały swemu instynktowi i emocjom oraz poznały sposoby odzyskiwania kontroli nad nimi i w efekcie – nad całym życiem.
Jego książka o zdobywaniu wewnętrznej siły pokazuje, jak realizować własne potrzeby, marzenia i aspiracje bez wpadania w pułapkę tłumionych uczuć, które społeczeństwo nauczyło nas ignorować.
Dowiesz się, jak odnajdując swą złość możesz pomóc sobie w pozbyciu się depresji i położyć kres zaprzeczaniu, które stanowi główną przeszkodę w budowaniu wewnętrznej siły i niezależności.

Dr Lois P. Frankel jest licencjonowanym doradcą rodzinnym i dziecięcym. Prowadzi prywatną praktykę poświęconą szczególnym problemom kobiet w okresach kryzysu i zmian życiowych. Podróżuje po wielu krajach, gdzie przeprowadza warsztaty, mające pomagać uczestnikom w osiąganiu celów osobistych i zawodowych.

 Cena: 15,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 Cena dla członków KKP: 12,75 PLN

 

Małgorzata Opoczyńska

KIM JESTEM? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą

ISBN 83-233-1517-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 182 strony, format B5, oprawa miękka.

 

Główne pytanie, jakie zostaje postawione, odnosi się do rzadko podejmowanego w literaturze przedmiotu zagadnienia dotyczącego możliwości rozwoju osobowego człowieka chorującego psychicznie. To teoretyczne pytanie na kartach książki przyjmuje postać osobistych pytań stawianych przez samych chorych: Kim jestem w swojej chorobie? Czy jestem sobą? Czy mogę decydować o sobie? Czy moja choroba ma sens? Na pytania te odpowiadają sami chorzy. Świadectwo dotkniętych chorobą psychiczną ludzi jest w książce punktem wyjścia do refleksji natury bardziej ogólnej, ta zaś dotyczy głównie pytań o granice ludzkiej wolności i odpowiedzialności: Czy każdy, w każdych warunkach, może stawać się sobą? Czy każdy jest też za to stawanie odpowiedzialny? Ponieważ kluczowe problemy rozważane w książce wykraczają poza obszar bezpośrednich zainteresowań psychiatrii i psychologii klinicznej, jest ona adresowana nie tylko do wąskiej grupy specjalistów. Zainteresuje ona z pewnością także tych, dla których pytanie: kim jestem, stanowi zachętę do podejmowanych wciąż na nowo refleksji nad tajemnicą człowieka.

 Cena: 26,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 

Maria Oleś

ASERTYWNOŚĆ U DZIECI W OKRESIE WCZESNEJ ADOLESCENCJI

ISBN 83-87703-20-6, 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 228

 

Dzieci uległe są przeważnie niepewne siebie i nadmiernie podatne na wpływy. Dzieci agresywne sprawiają mnóstwo problemów wychowawczych. Czy istnieje złoty środek - taki rodzaj zachowania, dzięki któremu dziecko potrafi przeciwstawić się otoczeniu, kiedy trzeba, poprosić o coś, czego pragnie, czy przyjąć zasłużoną pochwałę lub krytykę, czyniąc to bez leku, złości czy poczucia winy? Współczesna psychologia proponuje asertywność jako taki własnie rodzaj zachowań, które służą jednostce nie raniąc innych. Liczne treningi asertywności pomagają kształtować w sobie tę ważną umiejętność społeczną. Czy asertywność to tylko wyuczony zespół zachowań? Czy cechy osobowości dziecka w okresie dorastania mogą stanowić naturalne podłoże asertywności? Jakie właściwosci psychiczne sprzyjają zachowaniom asertywnym? Jaki jest związek asertywności z lękiem czy koncepcją siebie? Wokół takich oto problemów koncentruje się problematyka tej ksiażki.

 Cena: 15,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 

Philip G. Zimbardo

NIEŚMIAŁOŚĆ. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r., Wydanie: Trzecie, s. 292, oprawa miękka

 

Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie zagrażający: obcych, posiadających władzę czy osób odmiennej płci. Nieśmiałość jest problemem psychicznym i może okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne. Można jednak i należy ją przezwyciężyć!

Autorem książki jest wybitny psycholog amerykański, autor znanego na świecie i w Polsce podręcznika Psychologia i życie, założyciel Kliniki Nieśmiałości w Stanford, jeden z najsłynniejszych badaczy zjawiska nieśmiałości, służy Państwu profesjonalną i przyjacielską radą. W sposób niezwykle atrakcyjny łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu.

 Cena: 20,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 Cena promocyjna: 18,00 PLN

 

Krzysztof Klimasiński

ELEMENTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ISBN 83-233-1414-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 180 stron, format B5, oprawa miękka.

 

Dużą część książki zajmuje psychopatologia, czyli to wszystko, co psycholog może powiedzieć o zaburzeniach psychicznych (zaburzeniach zachowania), o ich pochodzeniu (etiologii), klasyfikacji, przebiegu i skutkach. Jest tak dlatego, że sądzimy iż wszystko inne w praktyce psychologii klinicznej zaczyna się od stwierdzenia zaburzenia (od diagnozy). To „wszystko inne" to jest przede wszystkim (choć nie wyłącznie) postępowanie z ludźmi, których kłopoty można określić jako „odchylenie od normalnego funkcjonowania psychicznego". Ten logiczny układ treści widać w podziale książki na dwie części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna, druga - bardziej praktyczna. Piszemy „bardziej", zamiast stwierdzić, że jedna jest praktyczna, a druga teoretyczna, bo sądzimy, iż praktyki nie da się oddzielić od teorii i trzeba raczej mówić w różnym stopniu o praktyczności i teoretyczności. (ze Wstępu)

 Cena: 20,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 

Anna Gałdowa

POWSZECHNOŚĆ I WYJĄTEK. Rozwój osobowości człowieka dorosłego

ISBN 83-233-1346-6, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 266 stron, format A5, oprawa miękka.

 

Książka Anny Gałdowej stawia najbardziej fundamentalne pytania dotyczące istoty człowieka, jego rozwoju i jego powołania, i stara się na nie odpowiedzieć, odwołując się nie tylko do psychologii, ale i filozofii, oraz – co nie mniej ważne – do bogatego doświadczenia psychologa-praktyka. Ta książka nie jest więc jedynie jeszcze jednym traktatem teoretycznym: jest dziełem żywym, napisanym z pasj ą, wyrosłym z potrzeby przyjścia z pomocą zagubionemu człowiekowi, jeśli ten tylko zechce podj ąć trud myślenia o sobie samym. Piękny język i jasny sposób wykładu dodatkowo sprzyjają spełnieniu tego zadania. Podobną rolę spełniają też liczne odniesienia do literatury pięknej, świadcząc o głębokiej humanistycznej kulturze Autorki. (Z recenzji prof. Władysława Stróżewskiego)

 Cena: 22,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 

Jacek Dębiec

OPĘTANIE. Próba psychopatologicznego ujęcia problemu

ISBN 83-233-1385-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 128 stron, format A5, oprawa miękka.

 

Upowszechnienie tego dzieła i możliwość poznania jego treści przez środowisko psychiatrów przyniesie niewątpliwą korzyść, przypominając o znaczeniu kulturowych uwarunkowań i implikacji psychiatrii, które, niestety, są coraz powszechniej bagatelizowane i coraz rzadziej stanowią przedmiot refleksji teoretycznej i motyw uwzględniany w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym.(Z recenzji prof. Jacka Wciórki) Już samo ujęcie problemu – z perspektywy psychopatologii i z perspektywy kultury jest intrygujące. Czytelnik nie zawiedzie się, oba spojrzenia przynoszą wiele ciekawych i znaczących informacji. Znajdzie jednak znacznie więcej niż może się spodziewać. Rozważania autora sprawiają, że czytelnik przestaje się czuć wygodnie z dotychczasowym uporządkowaniem poglądów i jest niemal zmuszony do przemyślenia wszystkiego na nowo. (Z przedmowy prof. Jacka Bomby)

 Cena: 17,00 PLN                                                                             Dokonaj zakupu

 

___________________________________________________________________________________________

[Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

© Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

2001 - 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone

webmaster