Informatory

Zasady rekrutacji na psychologiczne studia doktoranckie

w roku akademickim 2002/2003

opracował Marcin Zawojski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. (0 prefiks 81) 445 42 98, 445 34 40

 STUDIUM DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

Czas trwania studiów: 4 lata

 

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

80-952 Gdańsk-Przymorze, ul. Pomorska 68

tel. (0 prefiks 58) 557 14 14 (sekretariat)

 STUDIUM DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

Czas trwania studiów: 4 lata

 

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Filozoficzny

Instytut Psychologii

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 3

tel. (0 prefiks 12) 643 13 05, 643 13 55

 STUDIUM DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Czas trwania studiów: 4 lata

 

Uniwersytet Opolski

Instytut Psychologii

45-052 Opole, ul. Oleska 48

tel. (0 prefiks 77) 441 09 81

 STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGIA

Czas trwania studiów: 4 lata

Termin i miejsce składania podań: do 15 lipca 2002 w Dziekanacie Wydziału; do 30 sierpnia 2002 przesyłka na adres Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, 45-052 Opole, ul. Oleska 48

Zasady naboru: 1) rozmowa kwalifikacyjna (wrzesień 2002); 2) autoprezentacja kandydata: dotychczasowe osiągnięcia badawcze, informacje o problemie badawczym lub projekt badawczy przewidywany w ramach pracy doktorskiej, wskazania promotora

Wykształcenie kandydata: magisterium kierunków humanistycznych (ocena bardzo dobra lub dobra)

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

tel. (0 prefiks 22) 870 62 59

 STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGICZNE

Czas trwania studiów: 4 lata

___________________________________________________________________________________________

[Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

© Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

2001 - 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone

webmaster