Psychologia w Internecie

Listy dyskusyjne:

 Moderowana lista dyskusyjna dla psychoterapeutów - Celem listy jest integracja srodowiska zawodowego psychoterapeutów, wzajemna pomoc w prowadzeniu terapii (“wirtualna superwizja”), wymiana mysli, doswiadczeń, nowin, pomysłów, nowych koncepcji terapii, pomoc w samoorganizacji wokół nowych inicjatyw, nawiazywanie i podtrzymywanie kontaktów zawodowych.

W dyskusjach mogą brać udział wyłącznie osoby zawodowo zajmujące się psychoterapią: psycholodzy, psychiatrzy, absolwenci uniwersyteckich kierunków społecznych, jak resocjalizacja, pedagogika i socjologia, specjaliści terapii uzależnień, nauczyciele akademiccy oraz badacze zajmujący się problematyką psychoterapii.

 Psychologiczna lista dyskusyjna - Ariadna

___________________________________________________________________________________________

[Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

© Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

2001 - 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone

webmaster