Spotkania i konferencje

     Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

 

przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Gdański Oddział Polskiego Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

 

organizuje Konferencję pod tytułem:

 

 „Od fresków skalnych do ścieżek myśli. Z psychologią o kulturze.”

 

Gdańsk, 17-19 listopada 2004

 

 

Tegoroczna konferencja jest jubileuszowym (piątym) przedsięwzięciem tego rodzaju. W tym roku postanowiliśmy poruszyć tematykę związaną z kulturą i jej różnymi aspektami. O tak złożonym zjawisku nie sposób mówić nie korzystając z dorobku innych dziedzin, stąd zamierzona interdyscyplinarność wystąpień. W perspektywie relacji międzykulturowych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. tożsamości, edukacji, komunikacji oraz kultury organizacyjnej.

 

Podczas trzech dni konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z teoretycznym aspektem problematyki międzykulturowej podczas prelekcji oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne na warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm doradczych, instytucji socjalnych jak i przez psychologów – praktyków. Ponadto planujemy III Edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Studenckich Badań Naukowych oraz szereg imprez kulturalnych towarzyszących konferencji.

 • Doroczne konferencje organizowane przez KNP Anima to największe tego typu studenckie przedsięwzięcie. Członkowie Animy z roku na rok podwyższają poziom organizowanych seminariów, zapraszając najbardziej znanych naukowców z kraju i zagranicy. W tym roku w charakterze prelegentów wystąpi elita akademicka polskiej psychologii i innych nauk społecznych oraz gość zagraniczny. Na V Konferencji będziemy gościć Profesora Petera Smitha z University of Sussex, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Miedzykulturowej (International Association for Cross-Cultural Psychology). 
 • Dotychczas swoje uczestnictwo potwierdzili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, prof. dr hab. Barbara Weigl, dr Beata Popielarska oraz dr Andrzej Pankalla.

   

  Patronat medialny nad konferencją objęły m.in.: TV3 Gdańsk, Radio Gdańsk oraz Psychologia.vel.pl - serwis psychologiczny online.

   

  Powyższe przedsięwzięcie będzie kontynuacją czterech konferencji naukowych zorganizowanych przez KNP ANIMA: „Z ciemności w światłość - z kryzysu ku pełni. Współczesny dorobek psychologii klinicznej" (2001), „Z psychologią do sukcesu. Zastosowanie metod psychologicznych w zarządzaniu i reklamie" (2002), „Z psychologią przez codzienność - teoria i praktyka psychologii społecznej" (2003) oraz „Od komunikatu do komunikacji. Z psychologią ku porozumieniu” (2004).

   

  Konferencja adresowana jest głównie do studentów, ale serdecznie zapraszamy również osoby spoza środowiska akademickiego (wyjątkiem są warsztaty przeznaczone wyłącznie dla studentów). Uczestnictwo - zarówno w części wykładowej jak i warsztatowej – jest BEZPŁATNE.

   

    • Będzie nam niezmiernie miło Państwa Gościć!

   

   

   

  Sławomir Wilski

  KNP ANIMA, Oddział Gdański PSSiAP
   

  [Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

  © Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

  2001 - 2005

  Wszystkie prawa zastrzeżone

  webmaster